Banner - left - avantaje

Noutati

Fiecare organism de certificare se laudă că este cel mai bun.

Dar nici o activitate a unui organism nu va fi mai bună ca urmare a unei laude excesive din partea sa şi nici nu va fi mai rea, sau mai puţin bună ca rezultat al criticii din partea concurenţei.

Noi, membrii echipei UNICERT, suntem convinşi, pe drept cuvânt, că suntem COMPETENŢI!

You neet the ADOBE© Flash Player to see this content.

Politica de imparţialitate

white frame
1. UNICERT publică pe pagina de web propria politica referitoare la calitate unde se angajează la imparţialitate în ceea ce priveşte procesul propriu de certificare;

2. Analizează şi documentează eventualele incompatibilităţi de interese care provin din acordarea certificatelor inclusiv şi pe cele care rezultă din relaţiile existente. În cazul în care relaţia contractuală prezintă un pericol privind imparţialitatea atunci UNICERT renunţă la demararea procesului de certificare;

3. Nu certifică activităţile de certificare ale altor organisme de certificare; Nici un compartiment al UNICERT nu efectuează activităţi de consultanţă şi de audit intern cu referire la sisteme de management pentru nici un client de – al său;

4. UNICERT nu demarează procesul de certificare a unui sistem de management acolo unde, în prealabil, s – a efectuat consultanţă sau audit intern de către o organizaţie a cărei relaţie cu organismul de certificare UNICERT ar putea influenţa imparţialitatea activităţii de certificare;

5. UNICERT nu dă în subcontractare activitatea de certificare a sistemelor de management firmelor care efectuează consultanţă, datorită faptului că acest aspect ar influenţa în mod covârşitor imparţialitatea organismului de certificare UNICERT. Acest punct de vedere nu se referă la persoanele cu care UNICERT încheie contracte individuale pentru serviciile de audit;

6. Serviciile de certificare sunt publicate în aşa fel încât să nu creeze impresia că Organismul de Certificare UNICERT ar avea vreo colaborare cu o firmă care oferă servicii de consultanţă;

UNICERT obligă atât personalul intern cât şi cel extern să raporteze orice informaţie sau situaţie constatată care ar putea genera un conflict de interese la nivelul Organismului de Certificare UNICERT.

Politica referitoare la calitate

 

UNICERT s.r.l. are ca obiectiv principal:

 

 

Asigurarea succesului durabil pe piață, prin dezvoltarea încrederii  clienților certificați de către UNICERT, mai ales pe piața internă.

 

În vederea implementarii acestui obiectiv, UNICERT pune în mişcare un regulament, un sistem de certificare complex  care corespunde normelor standardului de referinta, directivelor IAF, standardelor şi normelor etice prevăzute în IQNet. 

-  În cadrul UNICERT este implementată un sistem de management conform cerinţelor standardului de referință;

Pe parcursul sistemului de certificare UNICERT ţine cont de normele RENAR;

-  UNICERT îşi desemneaza personalul intern şi extern astfel încât, prin pregatirea, aptitudinile personale, şi responsabilitatea lor faţă de calitate, să asigure nivelul profesional ridicat al activităţii de certificare, şi astfel, prin activitatea lor, să contribuie la asigurarea competitivităţii sistemului de management funcţional al clientilor în raport cu cerintele pieţii interne;

  •   Se preocupă de perfectionarea permanentă a auditorilor, de dezvoltarea aptitudinilor acestora, de asigurarea şi menţinerea unui sistem unitar în ceea ce priveşte tehnicile de auditare;
  •   Se preocupă de perfecţionarea continuă a personalului intern;
  •   În scopul recunoaşterii spectrului larg şi general al certificărilor, UNICERT menţine legături cu organisme de certificare interne şi externe interesate de certificarea conformităţii;
  •   Pentru a furniza încredere tuturor părţilor interesate urmăreşte menţinerea recunoaşterii din partea Organismului Naţional de Acreditare şi se străduieşte să funcţioneze în conformitate cu cerintele acestuia;
  •   Se preocupa de închiderea permanentă a neconformităţilor de monitorizarea modificării practicilor internationale, de fixarea anuală a obiectivelor calităţii, de dezvoltarea permanenta a propriului sistem de management al calitatii, prin instruirea continuă propriului personal şi prin reactualizarea permanentă a documentaţiei;
  •   Se preocupă şi se angajează la derularea auditurilor de certificare în mod imparţial.

 

UNICERT îşi ofera serviciile în toate domeniile de activitate, desfăşurând procesele de certificare într-un mod nediscriminator, prin respectarea administrării confidenţiale a standardelor şi a imparţialităţii. În numele principilui eficienţei activităţii desfăşurate pe piaţă, UNICERT nu urmăreşte profitul, ci îmbunătaţirea calităţii muncii sale, inclusiv provocările profesionale, perfecţionează relaţia cu clienţii pe baza principilui încrederii reciproce.

În vederea realizării activităţii, declarate în cadrul politicii referitoare la calitate, Directorul General al UNICERT asigură, permanent, resursele materiale şi umane necesare.

 

Oradea, 28.09.2015

 

 

 

 

 


Inscriere newsletter

Google PageRank Checker